top of page

Tuan Đat. 

JEbhoEqeP_edited.jpg

Với tôi thiên nhiên, con người là nguồn cảm
hứng bất tận, cảm hứng trong từng tác
phẩm của tôi, tôi vẽ những gì tôi thấy theo
cảm nhận của mình.

Đào tạo
 • 2003

  Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - Sư phạm Mỹ thuật

Triển lãm
 • 2020

  Triển lãm Sắc màu quê hương 5 tại 16 Ngô quyền - Hà nội

 • 2020

  Triển lãm: Hơi thở Biển tại 29 Hàng Bài - Hà nội

 • 2020
  Triển lãm 40 hoạ sĩ quốc tế tại Beone Gallery. Online

 • 2019

  Triển lãm nhóm 33art: Bóng Di sản, tại 29 Hàng Bài - Hà nội

 • 2019

  Triển lãm: Sắc màu quê hương 4 - Tại 16 Ngô quyền - Hà nội

 • 2018

  Triển lãm Ngó lúa vàng, nhóm 33art. Tại 32 Hào Nam - Hà nội

 • 2018

  2016 Triển lãm: Sắc màu quê hương 2 - Tại Trung tâm triển lãm 16 Ngô Quyền _ Hà nội

 • 2017

  Triển lãm sắc màu quê hương tại 16 Ngô quyền - Hà nội
  - Triển lãm Ngó lúa vàng, nhóm 33art.
  - Triển lãm nhóm 33art: Bóng Di sản, 2019
  - Triển lãm: Hơi thở Biển, 2019
  - Triển lãm: Bóng di sản 2, 2020
  -Triển lãm 40 hoạ sĩ quốc tế tại Beone Gallery.

Artworks

bottom of page