top of page

Trương Thế Linh - 1989

48366936_2015232941895530_6204756368528769024_n_edited.jpg

TRƯƠNG THẾ LINH 1989 Sinh tại Quảng Bình, Việt Nam

2013 Tốt nghiệp Đại học Nghệ Thuật Huế

Sống và làm việc tại Quảng Bình.

Triển Lãm Cá Nhân:
2018 Chơi Vơi, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh

Triển Lãm Nhóm:
2019 Kỷ Niệm 10 Năm CTG: “Ten-acious”, Craig Thomas Gallery,

Thành phố Hồ Chí Minh
2018 CTG Nomad, Triển lãm nhóm Craig Thomas Gallery, Thành phố

New York, Mỹ
Kỉ Niệm 9 Năm CTG, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh

2016 Đông Gặp Tây, Hà Lan
Triển Lãm Mỹ Thuật Trẻ “Today”, Hanoi Creative City, Hà Nội Tủm Tỉm, Huế

2015 Sự Lựa Chọn của Hanoi Grapevine Lần II, Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

Chòn Chòn của các nghệ sĩ trẻ từ Huế và Hà Nội, Trung Tâm Mỹ Thuật Đương Đại, Hà Nội, sau đó tiếp tục trưng bày tại Bảo Tàng Nghệ Thuật Huế

2014 Gió Lào, Gallery Tự Do, Thành phố Hồ Chí Minh
Festival Mỹ Thuật Trẻ Việt Nam 2014, Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội
Mắt Xích, Gallery Tự Do, Thành phố Hồ Chí Minh
Quẫy, Then Café, Huế

Tiểu sử

2013 Triển Lãm Mỹ Thuật Trẻ Việt Nam Năng Lượng Cố Đô, New Arts Foundation, Huế

Giới thiệu Hội họa Việt Nam tại Đại sứ quán Đan Mạch lần thứ 2 Dogma - Chân Dung Tự Họa, Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Giải Thưởng:
2013 Tác phẩm tiêu biểu của Triển lãm Mỹ Thuật Trẻ Việt Nam Năng

Lượng Cố Đô
Giải nhất Dogma Prize 2013

Artworks

bottom of page