top of page

Bùi Tuấn
Thanh

1941. 

15975021_421107034887300_1113382512344510565_o_edited.png

Họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, sinh năm 1941, là một người nghệ sĩ xuất sắc với những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực nghệ thuật sơn mài truyền thống. Ông đã tốt nghiệp từ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với tấm bằng khóa đầu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và sự nghiệp sáng tác của mình.

 

Sau khi tốt nghiệp, Bùi Tuấn Thanh quyết định trở về làm việc tại hợp tác xã các làng nghề sơn mài truyền thống. Quyết định này không chỉ đánh dấu sự gắn bó của ông với nghệ thuật truyền thống mà còn thể hiện tình yêu và lòng kiên nhẫn để nuôi dưỡng đam mê của mình. Trong suốt quá trình sáng tác và công tác giảng dạy, ông đã truyền cảm hứng và kiến thức cho nhiều họa sĩ trẻ.

 

Bùi Tuấn Thanh không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một người thầy tận tâm. Trong số những học trò nổi tiếng mà ông đã truyền đạt tri thức và kỹ thuật, có thể kể đến các họa sĩ Bùi Hữu Hùng, Doãn Chí Trung, Trần Đình Khương, Vũ Thùy Hương, Nguyễn Huy Hoàn, Trần Tuấn Long, và Đoàn Thuý Hạnh. Những họa sĩ này đã trở thành những tên tuổi thành danh và được đông đảo cộng đồng yêu mến và sưu tập tác phẩm của mình. Sơn mài truyền thống là một nghệ thuật tinh tế, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật cao. Bùi Tuấn Thanh và các học trò đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển và bảo tồn nghệ thuật sơn mài truyền thống, đồng thời mang nét độc đáo và sáng tạo vào các tác phẩm của mình.

Artist Bui Tuan Thanh, born in 1941, is an outstanding artist with significant contributions to the traditional art of lacquer painting. He graduated from the College of Fine Arts and Industrial Design, laying a solid foundation for his artistic development and career.

After graduating, Bui Tuan Thanh made the decision to return and work in the cooperative of traditional lacquer craft villages. This choice not only symbolizes his connection to the traditional art but also demonstrates his love and perseverance in nurturing his passion. Throughout his artistic journey and teaching career, he has inspired and shared his knowledge with numerous young artists.

Bui Tuan Thanh is not only a talented artist but also a dedicated mentor. Among his famous students, notable names include artists Bui Huu Hung, Doan Chi Trung, Tran Dinh Khuong, Vu Thuy Huong, Nguyen Huy Hoan, Tran Tuan Long, and Doan Thuy Hanh. These artists have achieved fame and gained a large following in the art community, with their works being admired and collected by many.

Traditional lacquer painting is a delicate art form that requires patience and high technical skills. Bui Tuan Thanh and his students have made significant contributions to the development and preservation of traditional lacquer art, infusing their works with unique and creative elements.

Artworks

bottom of page