top of page

​Phạm Tuấn Tú

42-pham-tuan-tu20151024011215_edited_edited.png

Pham Tuan Tu, born in 1981 in Thai Binh, is a graduate of the Industrial Fine Arts University in Hanoi in 2004. He is a member of the Young Artists Club in Hanoi. Pham Tuan Tu has been involved in creative activities for nearly 10 years, even as a student.

 

His works have been exhibited at the National Fine Arts Exhibition in 2010 and he won the Dogma Portrait Painting Award in 2013 in Ho Chi Minh City, as well as a prize at the Young Artists Festival in 2014 in Hanoi.

In 2010, he was awarded the Talent Prize by the Vietnam Cultural Exchange Fund - Denmark, and his work was subsequently introduced at an international exhibition in Yogyakarta, Indonesia (2012) and at the Images Festival in Denmark (2013).

Pham Tuan Tu is known for his exceptional talent in portrait painting, in which he captures the essence of his subjects with great sensitivity and depth. He is a master of capturing the subtle nuances of his subjects' personalities and emotions in his paintings. His works convey a strong sense of intimacy and connection between the viewer and the subject.

Pham Tuan Tu's talent has earned him numerous accolades and recognition in the art world. He continues to be a leading figure in the contemporary art scene in Vietnam, and his works are highly sought after by collectors and art enthusiasts alike.

Phạm Tuấn Tú sinh năm 1981 tại Thái Bình, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2004. Anh là thành viên của Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Hà Nội.

 

Phạm Tuấn Tú đã tham gia các hoạt động sáng tác gần 10 năm liên tục, ngay từ khi còn là sinh viên. Tác phẩm của anh đã được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010, anh đoạt giải thưởng Dogma vẽ tranh chân dung năm 2013 tại TP. Hồ Chí Minh, và giải thưởng tại Festival Mỹ thuật Trẻ năm 2014 tại Hà Nội.

Năm 2010, anh được Quỹ Trao đổi Văn hóa Việt Nam – Đan Mạch tặng giải tài năng và tác phẩm của anh sau đó được giới thiệu tại triển lãm quốc tế trên đảo Yogjakarta, Indonesia (2012) và tại Images Festival ở Đan Mạch (2013).

Phạm Tuấn Tú được biết đến với tài năng đặc biệt trong mảng vẽ chân dung, trong đó anh tinh tế và sâu sắc lấy được bản chất của các chủ thể. Anh là một bậc thầy trong việc thể hiện những sắc thái tinh tế của tính cách và cảm xúc của các chủ thể trong các bức tranh của mình. Các tác phẩm của anh truyền tải một cảm giác sâu sắc về tình cảm và liên kết giữa người xem và chủ thể.

Tài năng của Phạm Tuấn Tú đã giúp anh nhận được nhiều giải thưởng và được công nhận trong giới nghệ thuật. Anh vẫn là một nhân vật nổi bật trong  nghệ thuật đương đại tại Việt Nam và các tác phẩm của anh được săn đón bởi các nhà sưu tập và người yêu nghệ thuật.

Artworks

bottom of page