top of page

Elías García Martínez 

1858 - 1954

Garciamartinez.jpg

Danh họa thế giới Elías García Martínez. Tên khác. Elias Garcia Martinez (1858 - 1934) . sinh tại Requena, theo học tại Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia ở Barcelona. Chuyển đến Zaragoza

Năm 1894, ông bắt đầu làm trợ lý giáo sư tại Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, nơi ông dạy khóa vẽ trang trí và vẽ chân dung cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1929. Ông cũng giảng bài với tư cách là giáo sư của Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza.

Tranh của ông không được các nhà phê bình đánh giá cao vì ông đã không kết hợp những đổi mới của tính hiện đại. Ông qua đời ở Utiel, hưởng thọ 76 tuổi. Tranh ông được nhiều Bảo tàng và nhà thờ trên toàn Thế Giới trưng bày như tại Italia, Tây Ban Nha, Anh...

García Martínez was born in Requena, where he started his artistic career. He studied at the Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia and in Barcelona. He moved to Zaragoza, where he married Juliana Condoy Tello. In 1894, he started to work as an assistant professor in the Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, where he taught the course of ornamental drawing and portrait painting until his retirement in 1929. He also gave lectures as professor of the Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza. His work as a portraitist is not greatly appreciated by critics as he had not incorporated the innovations of modernity. He died in Utiel, aged 76.

Artworks

bottom of page