top of page

PRIVATE SALE 5O% - 7O% Lụa Là Summer - Season 2

Updated: Jun 4

Lụa Là Gallery sẽ tổ chức chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm để chọn lọc và sắp xếp lại bộ sưu tập tranh.

 


Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà sưu tập nghệ thuật. Với hơn 100 tác phẩm nghệ thuật với giá đặc biệt, mang đến cho bạn cơ hội sở hữu những tác phẩm độc đáo và đáng giá.

Chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký lịch hẹn để được trải nghiệm trước những tác phẩm này và có cơ hội chọn lựa những tác phẩm mà bạn yêu thích.

Để đăng ký lịch hẹn, bạn có thể truy cập trang web:

https://www.lualavietnam.com/events/lua-la-summer-private-sale


Sau khi đăng ký, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn để xác nhận lịch hẹn và thông báo chi tiết về chương trình.


Lưu ý rằng chương trình ưu đãi chỉ dành riêng cho những nhà sưu tập đã đăng ký lịch hẹn trước.

Chúc bạn tìm được những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.---

We kindly request that you us to receive a registration form and schedule an appointment: lualavietnam.com

We are excited to announce a private sale of up to 50% - 70% for over 100 paintings, from famous artists:

Le Ba Dang, Bang Sy Nguyen, Thanh Chuong, Dao Hai Phong, Pham Hai Ha, Ta Huy Long Bui Tien Tuan, Vu Muoi, Mai Dai Luu, Ha Hung Dung, Nguyen Thi Thu Hien, Dinh The Huy, Nguyen Dinh Vu, Tran Thanh Canh, Quang Tien, Phan Thi Hoa, Nguyen Minh, Hua Diu Nu, Nguyen Thi Dung.... and many more, and we guarantee that all artworks sold will come with full certification from the Artists & Gallery.


This is a special opportunity to own some amazing pieces at a great price only valid on the day of the exhibition.

Invest and enrich your Art collection

𝐋𝐮𝐚𝐥𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞 & 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐲.

189C/4 Nguyen Van Huong St, Ward Thao Dien, District2. TDC

Periodically closed on Mondays - Operating time 10am - 18pm.


Website: www.lualavietnam.com

Email : baonam7171@gmail.com

Hotline : 0916170970


𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑦 𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑎𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑢𝑠 𝑖𝑛 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒, 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙, 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 2 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑢𝑎𝑙𝑎 𝐴𝑟𝑡 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐺𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑦.

𝑊𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑦 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡.

bottom of page